GJELHAUGEN BOLIGFELT

Jan G. Uthus

Boligfeltet ligger ca.7 km sør/sør-øst for Selbu sentrum. Det er ca 1.5 km til barnehage, og ca 3 km til barneskole. Flott utfartsterreng i umiddelbar nærhet med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Tomteområdet ligger i en vestvendt skråning med fin utsikt over Øverbygda – og mot Selbusjøen.

Boligfeltet har 8 tomter med en størrelse på ca 1 200 m2 og de fleste egner seg til bolig med sokkel. Vei / Vann / Avløp / El er ført inn på tomtene. Boligene knyttes til privat veg som fra før har tilknytning fra 9 boenheter. Vann- og avløpsanlegg overtas av kommunen når utbyggingen er ferdigstilt.

Utbygger:
Jan G. Uthus

Kontakt:
Jan G. Uthus
Tlf.: 958 30 269
E-post: [email protected]