Nærings­arealer

Selbu har et rikt næringsliv og gode næringsarealer for å etablere ny næringsvirksomhet. Med nærhet til både Trondheim og Værnes, et stort arbeidsmarked er Selbu et perfekt utgangspunkt for både eksisterende og ny næring.

Start hos Selbu Vekst

Selbu er en kommune kjent for å legge til rette for næringslivet, og er svært attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg.

Selbu Vekst tilbyr hjelp og veiledning til bedrifter i alle bransjer, og er kommunens førstelinjetjeneste for nyetablerere og bedrifter som ønsker å etablere seg i Selbu.

Bedrifter i Selbu er medlemmer i en felles næringsforening for hele Værnesregionen, NIV - som jobber for å fremme næringslivets interesser.

Kontakt oss

Selbu Vekst AS

Nestansringen 4

7580 Selbu